Traumatische bevalling

Traumatische bevalling

Een bevalling kan zwaar, zeer pijnlijk en langdurig zijn. Soms is een bevalling zelfs traumatisch. Het laat dan een zeer onplezierige herinnering achter. Wij mensen kunnen zo’n nare herinnering heel goed wegstoppen zodat we er in het dagelijks leven geen last van hebben. Als de herinnering klachten geeft of onzeker maakt, kun je last krijgen van bepaalde verschijnselen en dan is het voor jou misschien verstandig om er eens iets aan te doen.

Traumaverwerking

Als bevallingstrauma verwerkingsspecialist gebruik ik verschillende technieken, namelijk:

Het kan je al enorm helpen door te praten over je bevalling. Jouw verhaal vertellen en delen schept soms al duidelijkheid en geeft rust. Soms heb je een schuldgevoel over hoe je bevalling verlopen is of heb je het gevoel dat je gefaald hebt. Door hierover na te denken en er samen naar te kijken kan jouw gevoel veranderen ten opzichte van je bevalling. Ik besluit dan ook soms om je huiswerk te geven ter verwerking.

Soms kan het gebeuren dat je bevallen bent en last blijft houden van de bevalling. Deze kan traumatisch geweest zijn en misschien durf je om die reden niet nog eens zwanger te worden of ben je al weer zwanger en zie je op tegen de bevalling. Het kan ook zijn dat de nare herinnering ervoor zorgt dat je het moederschap niet durft op te pakken.

Helaas komt het vaak voor dat vrouwen liever niet terugdenken aan hun bevalling. Ik kan je helpen om je nare ervaring te verwerken. Ik ben gecertificeerd E.V.A. / E.H.B.B. coach en kan je door middel van een speciale techniek helpen. Meestal is hier geen lang coachingstraject voor nodig en zijn de goede effecten vaak al direct merkbaar. Het blijkt keer op keer in mijn praktijk zeer effectief. Reken op 2 à 3 gesprekken.

Bij een traumatisch verlopen bevalling gebeurt er iets bijzonders: De genen van moeder en kind blijven onveranderd, maar staan a.h.w. in een bepaalde, niet optimale, stand. Dit geeft onrust in het brein en in het lichaam. Deze afwijkende stand is ook erfelijk overdraagbaar. Een kind dat groeit in de buik van een moeder met een angststoornis, heeft zelf meer kans een angststoornis te ontwikkelen. Dit fenomeen is voor het eerst ontdekt na de instorting van de Twin Towers. Zwangere vrouwen die dit live meemaakten ervoeren veel angst en kregen procentueel gezien meer kinderen die een angststoornis ontwikkelden.

Door in een gesprek met de vrouw het bevallingsverhaal te ”veranderen”, komen het brein en de rest van het lichaam tot rust. Ik neem stap voor stap de waargebeurde traumatische bevalling met jou door en onthoud alle nare momenten.

Deze momenten worden daarna overschreven, ofwel gereset, door jou het ideale verhaal te laten vertellen en de belangrijke elementen rustig en ontspannen te laten verlopen. Terwijl ik vragen stel en jij vertelt, creëer jij zelf een nieuwe optimale herinnering, die heel realistisch aanvoelt. Ik vraag tussendoor steeds naar jouw gevoel. Dit stimuleert de rechterhersenhelft. Door te vertellen en te praten wordt het taalcentrum geactiveerd en kunnen er woorden aan het gevoel worden gegeven.

Wanneer je de nare herinnering aan je bevalling kwijt bent, ontstaat er ruimte voor ontspanning en zal de eventuele weerstand en angst voor een nieuwe zwangerschap/
bevalling verdwijnen. Soms is het zelfs zo dat je het zal merken aan je baby; als hij/zij veel huilt, zie je vaak dat dit afneemt en dat je dan meer kan gaan genieten van het moederschap.

Het Nucleus College Nederland

De E.H.B.B.-techniek is ontwikkeld door het Nucleus College Nederland. Het Nucleus College Nederland schoolt werkers in de geboortezorg bij om zo snel mogelijk de emotionele gevolgen van een traumatische bevalling te compenseren. Een E.H.B.B. coach kan dat al in de kraamtijd doen. Uiteraard kan het ook nog later.

Kijk voor meer info hierover op: www.nucleuscollege.nl

EMDR staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Dit is een wetenschappelijke methode om nare, traumatische herinneringen te verwerken (psychotrauma). Niet iedereen komt in aanmerking voor EMDR. Dit gaan we eerst in een oriënterend gesprek beoordelen. Reken op 2 à 3 gesprekken.

Als de herinnering aan je bevalling zo naar is, kun je zelfs last hebben van het Post Traumatische Stress Syndroom, PTSS. De herinnering roept dan negatieve gedachten en emoties op.

Je kunt dan last hebben van de volgende symptomen:

  • Je bent weer zwanger en de gedachte aan de aanstaande bevalling geeft angst en onrust;
  • Je droomt over je bevalling en je bent schrikachtig;
  • Je voelde je tijdens de bevalling machteloos, alleen, angstig of onzeker;
  • Je kijkt met een negatief gevoel terug naar je vorige bevalling;
  • Je voelt je schuldig over het verloop van je vorige bevalling;
  • Je had het gevoel dat jouw leven en/of dat van je baby in gevaar was en daar heb je nog steeds last van.

Omdat ik geen psycholoog ben, ben ik niet aangesloten bij de Vereniging EMDR-Nederland. Wel heb ik een opleiding afgerond speciaal gericht EMDR na baringstrauma.

Soms is het waardevol om een EMDR-behandeling af te sluiten met een E.V.A.-sessie.

Voor verdere uitleg over EMDR zie ook www.emdr.nl

EMDR wordt in sommige gevallen vergoed door de zorgverzekeraar.